Since summer is almost over and the fresh semester in Norway has already started, let’s make a plan for some blog posts I have been drafting during the last couple of weeks. Most likely, I will blog more than what I put on this “to-do-list” here – at least one post per month, additionally to the semi-regulary blogging on the Greflinger archive-edition website.

 • An overview of DH & pedagogy books, articles, and (web) resources – focussing on modern language, literature and cultural studies (Sep 2015)
 • A micro-study on gender distribution in journals (Aug 2015)
 • Textual criticism & (computational) textual analysis – a report of the Nordic Network for Edition Philology-conference in Gothenburg, Sweden (Oct 2015)
 • Die Rückkehr des Werkes (Return of the Work) – report of the symposion at Herrenhausen Palace, Hannover, Germany (Oct 2015)
 • Editing early modern (German) prints in and for a digital environment: conceptual draft and teaser for an upcoming article (Nov 2015)
 • Querying the archive: DH, European enlightenment newspapers, and the Nordischer Mercurius (Dec 2015)
03. March 2015 · Comments Off on The New Faculty Board at the Faculty of Humanities · Categories: General · Tags:

This will be a quick one!

As of Jan 1, 2015, the Faculty of Humanities at the University of Oslo has a new Dean and Faculty Board. I ran – for the first time in my career! – for faculty board as representative for fixed-term (academic) staff and was elected 1. vice representative, that means: I’m ‘on duty’ when the elected representative cannot partake in the official meetings and take a vote. Although the election period for the dean and faculty board is four years, the fixed-term staff and student representatives only sit for one year. I’m very much looking forward to working with the new faculty board – be it as an observer or (occasionally) acting representative –, and already had the pleasure of doing so at the first official meeting of the board on Feb 27, 2015.

Since I am the only Ph.D. fellow on the board, I am automatically one of the appointed representatives at the Ph.D. programme board at the Faculty of Humanities. The Ph.D. programme board is headed by the vice dean for research and consists of the heads of research of the seven departments at the faculty and two Ph.D. representatives. It’s in charge of the Faculty’s joint Ph.D. programme, the mandatory seminars and the training and career building components. Unfortunately, the Ph.D. programme board only meets a couple of times during the academic year, however, I aim for representing my peer group and their needs, wants, and suggestions for improvement as good and as considerate as possible!

28. January 2015 · Comments Off on Catching Up · Categories: General

It’s been quite some time since I last updated my blog. Here’s what I will be writing about in the days and weeks to come:

08. November 2014 · Comments Off on Why I Run for Faculty Board at The Faculty of Humanities · Categories: General · Tags:

I have been nominated as candidate for the fixed-term academic staff (incl. PhD fellows) to run for the faculty board at the Faculty of Humanities, University of Oslo

The election platform with more info can be accessed here, the election takes place 17.–23. Nov., electronically.

Norsk versjon

Bakgrunn

Jeg er for tiden stipendiat ved ILOS, på fagfeltet tysk litteratur. Tidligere har jeg studert ved Freie Universität Berlin. Under og etter studietiden har jeg hatt engasjementer ved ulike akademiske institusjoner. Jeg har også hatt styreverv i flere ulike organisasjoner.

Jeg har bred erfaring fra selvstendig akademisk arbeid og fra samarbeid i utvalg og råd. Ved ph.d.-programmet på HF organiserte og ledet jeg i juni 2013 den internasjonale konferansen „What are Digital Humanities“. Jeg er aktiv i styregruppen for forskernettverket Digital Humaniora ved HF og i Steering Committee for den engelskspråklige delen av den akademiske blogplattformen Hypotheses.org og i den sist opprettede Einstein-Zirkel innenfor Einstein-stiftelsen under Berlins Senat.

Å være midlertidig vitenskapelig ansatt

 • Fra 2010 av har jeg vært midlertidig ansatt ved ulike institusjoner og har selv erfaring fra denne ofte vanskelige posisjonen, både innenfor forskning, undervisning og privat sektor.
 • Som ph.d-stipendiat fra det europeiske utlandet, som lever og arbeider her i Oslo, kjenner jeg godt til de spesielle akademiske og personlige utfordringene som møter de internasjonale midlertidig ansatte, fremfor alt ph.d.-stipendiatene.
 • Jeg vil arbeide for at disse spesielle utfordringene blir møtt bedre og blir tydeligere kommunisert fra Fakultetets side. Særlig vil jeg bruke mine krefter på å jobbe for en aktiv integrering av de midlertidig ansatte i fagfellesskapet på de enkelte instituttene, men også utover instituttgrensene.
 • Til dette hører, slik jeg ser det, også å ta aktivt del i å utforme og forbedre felles ph.d.-programmer ved HF og være med på å videreutvikle et integrerende miljø.
 • De midlertidig ansatte utgjør et stort vitenskapelig og kollegialt potensial for Fakultetet og Universitetet i Oslo. De bidrar i stor utstrekning både til forskning og undervisning til tross for tidsavgrensede stillinger og usikre utsikter til fast jobb og til en akademisk karriere. Jeg vil arbeide for at de midlertidig ansattes situasjon i enda større grad blir tatt hensyn til i strategiplaner, i budsjetter og i Fakultetets faglige prioriteringer. Samtidig bør det legges større vekt på å forberede ph.d.-stipendiatene og post.doc’ene på karrierer utenfor de nasjonale universitetene og høyskolene. Ett middel vil være et bredere og tettere tilbud av kurs, seminarer og workshops. Etter mitt syn bør disse ledsages av et mer målrettet fokus på forsknings-, undervisnings- og formidlingsformer som går utover de tradisjonelle publikasjonskanalene og mediene.
 • Som representant for de midlertidig ansatte vil jeg gå sterkt inn for en mer aktiv og direkte kommunikasjon mellom oss og Fakultetsstyret. I denne rollen vil jeg ikke bare være de midlertidiges representant i styret, men også deres kontaktperson.
 • Jeg kjenner og setter stor pris på den nåværende representaten for de midlertidig ansatte, Janicke S. Kaasa. Hun har nominert meg, og fra henne har jeg god innsikt i hvordan Fakultetsstyret arbeider og har et meget godt overblikk over oppgaveområdene og gjøremålene, men også over mulighetene som finnes innenfor min valgkrets.
 • Sist, men ikke minst, vil jeg arbeide for at Fakultetets strategiplaner, slik de vil bli satt ut i livet i de kommende årene, ikke kommer i strid med en ansvarlig og fremtidsrettet omgang med miljøet og energi- og råstoffressursene våre.

English version

More »

04. March 2014 · Comments Off on Scholarly Editing, (Still) A Male Domain? · Categories: General · Tags: , ,

This time I’m at the 15th international conference of the Association for German Scholarly Editing (Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, short AG-Edition) – titled “On the Uses of Editions” – held at the RWTH Aachen, Germany, and hosted by the institute for German Studies and Literary Studies and its current head of department, Thomas Bein.

I participated in the last 3 “big” conferences of the AG-Edition (2008, 2010, 2012) and one smaller one (2011) and presented at 2 big ones and gave a plenary talk at the smaller conference, and I’m acquainted with a lot of my fellow editors, textual scholars, and philologists (and musicologists). However, this time I perceived the event in a somewhat different light, perhaps (also) because of the many voices of outrage on blogs and twitter (#allmalepanel) by fellow academics bitterly pointing out the still unequal ratio of male and female persons in academia, especially in the humanities.

A quick glance at the audience and list of presenters confirmed the general observations in the field. However, I don’t want this to be just about an all subjective impression, so I will provide some numbers.

1. I analysed the updated and edited pdf-version of the printed programme & conference schedule with regard to gender of the presenters (Sektionsvorträge), the panel chairs (Moderation), the keynote speakers (Plenarvorträge), and named organiser(s). The programme is online here (pdf).

2. I also looked at the female/male-ratio in co-presentations (there were not that many since this is still uncommon in the German humanities context),

3. and I looked at – if they were talking about author editions or historical editors – at the gender of these actors.

More »

31. January 2014 · Comments Off on Hello Again! · Categories: General · Tags: ,

Welcome Dear Visitor!

This is my new personal weblog, after the old one has had to be ‘put down’ because of hacking trouble.

This blog is about my research projects – finished, ongoing, and planned ones alike. I will write about my doctoral dissertation project, about smaller projects, articles, and talks related to “the thesis”, about research and methodology in the humanities in general and of course about digital humaniora, that is: digital humanities in the Nordic countries (Norway, Sweden, Finland, Denmark & Iceland). However, everything concerning my co-edited digital scholarly edition of the works and writings of Georg Greflinger will be outsourced to the also new Greflinger digital edition weblog at hypotheses.org.

I have disabled the comments function throughout this blog; if you want to comment on something I wrote or get in touch about something the strikes you as interesting and worth discussing, please feel free to send me an email!

The views on this blog are my own and my own alone. They do not represent the views of the institution I am currently employed at nor do they represent the views of the (academic) associations and clubs I am a member of or am associated with.

A note on academic integrity and citation/quoting: Things “on the Internet” are subject to copyright and related rights. As for my blog entries: They are licensed under a CC BY-SA 4.0 license.

 

Creative Commons License
Hello Again! by Annika Rockenberger is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.